Projekt

Villor & Fritidshus

Villor och fritidshus

Genom åren har vi ritat både permanentbostäder och sommarnöjen. Har du en tomt du vill bebygga eller ett hus du vill modernisera och utveckla, hör av dig och berätta om dina tankar och drömmar.

Vindslägenheter

I Stockholm finns fortfarande många oinredda vindar som utgör en stor potential för både fastighetsägare och bostadsrättsföreningar. Vi har stor erfarenhet av vindsinredningar och vet precis vilka möjligheter och utmaningar som finns. Här gäller det att vara påläst när det gäller brandkrav, konstruktiva förutsättningar, utformningskrav enligt BBR och vad man kan göra inom ramen för detaljplanen. Också förstå de arkitektoniska kraven som finns beroende på byggnadens kulturhistoriska klassificering.