ANKAR ARKITEKTER

Ett litet företag men har många spelare att tillgå på planen när så behövs.

En arkitekt som inte är rädd för lite byggdamm

Vårt mål är att vara en trygg partner för såväl fastighetsägare som byggare och hyresgäster genom hela projektet – från första skiss till inflyttningsklar lokal. Vi har gång på gång fått bekräftat fördelarna med en tät dialog mellan de olika parterna under byggprocessen.

Vår organisation och kompetens

Ankar Arkitekter är ett litet företag, men tack vare ett väl inarbetat nätverk av både husarkitekter och inredningsarkitekter kan vi ha många spelare på plan när så behövs. Vår styrka är att vi kan skräddarsy det team som just ditt projekt behöver
VÅRT TEAM

Experter redo att jobba.

VD, Arkitekt SAR/MSA
Arkitekt SAR/MSA
CAD & Visualisering
Inredningsarkitekt SIR/MSA

VAD VI GÖR

ANALYS

Alla projekt börjar med en analys av något slag. Det kan gälla en tomtanalys vid exploatering eller analys av ett lokalprogram. När vi jobbar åt dig som är hyresgäst gör vi en djupare analys av verksamheten som sedan ligger till grund för utformningen.

SKISS & PRESENTATION

Snabba och säljande hyresgästskisser/prospekt/3D-skisser är en viktig del av uppstartsprocessen. Vi har gjort hundratals, eller till och med tusentals genom åren.
Vi nybyggnadsprojekt gör vi även snabba volymstudier för att analysera hur mycket lokal- eller boyta som är möjligt att få ut på en given tomt. Här lusläser vi också detaljplanen för att utnyttja byggrätten maximalt.
När projektet kräver en säljande presentation så gör vi oftast själva 3D-visualiseringar men när de riktigt verklighetstrogna bilderna ska tas fram anlitar vi en 3D-byrå.

KALKYL

Samtidigt som vi börjar skissa gör vi också en tidig byggkalkyl. I mindre projekt gör vi det själva, i större sammanhang gör vi det tillsammans med en projektledare eller kalkylator.

PROJEKTERING

Vi upprättar såväl byggritningar som -beskrivningar. Projektering sker i ArchiCAD och förstås objektbaserat i 3D. I mindre projekt gör vi förenklade bygg- och rumsbeskrivningar utan AMA-koder, medan de i större projekt upprättas enligt AMA Hus.

PRODUKTION

Till skillnad från många andra arkitektkontor så gillar vi att få byggdamm på kläderna. Vi är fast övertygade om att slutprodukten blir både bättre och mer kostnadseffektiv om arkitekt och byggare för en kontinuerlig dialog under produktionstiden. På det viset får vi också värdefull kunskapsåterföring att ta med oss in i nästa projekt.

INREDNING

Många av våra projekt brukar även innefatta ny inredning av lokalen, vars koncept och utförande tas fram av våra inredningsarkitekter. Inredningen utgår alltid från kundens behov och önskemål, men även företagets profil och lokalens funktion. Vi är även med under upphandling, leverans och montering och ser till att lokalen när den är färdig blir exakt så som uppdragsgivaren beställt.

Arkitekten som tänker inuti boxen…

Kreativitet behöver ramar, och sällan är väl ramarna mer konkreta än just för en arkitekt. Bärande väggar står där de står. Trapphus och hisschakt är svåra att flytta. Inte minst sätter också projektets budget en gräns för vad som är möjligt. Att tänka inuti boxen har därför blivit lite av vår specialitet, och att göra så mycket som möjligt och så bra som möjligt utifrån de förutsättningar som finns

Med hela vägen, utan att krångla till det

Vår ambition är att vara delaktiga från första skiss till dess att sista kudden ligger på plats. Vi försöker även slå hål på myten att arkitekten ”bara krånglar till det” genom att föra en konstruktiv dialog med byggarna under produktionstiden. På så sätt får vi också en mycket värdefull kunskapsåterföring.