Fristaden 6 – skräddarsytt bostadshus

  • År :
  • Plats :
  • Kategori : Bostadsutveckling

PROJEKTBESKRIVNING

Utredning & skisser gällande nytt bostadshus.