Farsta Strand markanvisning – loftgångshus 2.0

  • År : 2017
  • Plats : Farsta strand
  • Kategori : Enskilda bostäder

Uppdragets omfattning

Utredning & gestaltning av 4 st flerbostadshus á 5-6 våningar

Beställare

MA Living

PLANLÖSNING & SKISS

Klicka på en bild för att förstora den.