Bergsklippan Djurgården- bostadshus i 40-tals glans

  • År : 2018
  • Plats : Stockholm
  • Kategori : Bostadsutveckling

HUSETS HISTORIA

År 1724 anlade flottan ett varv på denna plats som på 1860-talet lades ner varpå marken övertogs av Stockholms stad. Den västra delen av Bergsklippan 1 uppfördes ursprungligen efter varvets nedläggning. Byggnaden var då en murad palatsliknande trevåningsbyggnad med inredd vind.
Kring år 1945 genomfördes en genomgripande ombyggnad av bostadshuset. Den östra delen – trävillan – revs. På dess plats uppfördes ett funktionalistiskt gestaltat bostadshus i fem våningar under valmat tak. Nere på kajplanet utfördes en butik samt lagerlokaler. Den västra delen omgestaltades helt i funktionalistisk stil och förhöjdes en våning utan valmade gavlar. Arkitekt var Herbert Kockum och ingenjör var Einar Valberg.

NULÄGE

Denna fastighet, Bergsklippan 1 på Södra Djurgården ingår i Nationalstadsparken. För fastigheten finns ingen detaljplan utan här gäller istället Översiktplan 2009, som bl.a. ska säkerställa att bebyggelsen inte förändras på ett sådant sätt att kulturhistoriska värden går förlorade.

FASTIGHETSÄGARE

Brogripen

PROJEKTBESKRIVNING

Nya vindslägenheter (bef vindsförråd flyttas till källare), 4 st á 30-35 m2
Modernisering och ytskiktsrenovering av samtliga lägenheter
Yttre ändring av fasader i syfte att skapa en sammanhållen byggnad i 40-talsstil
Nya balkonger mot sjön

VÅRT UPPDRAG

– Gestaltning
– Bygglovsritningar
– Bygghandlingar (ritningar, rumsbeskrivning, byggbeskrivning)
– Inredning & materialval
– 3D-modell och visualiseringar

PLANLÖSNING OCH PRINCIPER

Klicka på en bild för att förstora den.