Torsgatan Sthlm – vindslägenheter i 20-talshus

  • År : 2012-2013
  • Plats : Stockholm
  • Kategori : Enskilda bostäder

UPPDRAGETS OMFATTNING

Ombyggnad av råvind till två nya lägenheter med nya takkupor, takfönster och takterrasser i blåmärkt bostadshus i innerstaden. Uppdraget omfattar skisser, bygglov och projektering.

BESTÄLLARE

Brogripen Öst
PLANLÖSNING
Klicka på en bild för att förstora den