Spantverkstaden Finnboda – kirurgi i q-märkt industribyggnad

  • År : 2013
  • Plats : Finnboda
  • Kategori : Fastighetsutveckling

PROJEKTBESKRIVNING

Projektet omfattar utredning, programskisser och projektering av den södra delen av en verkstadsbyggnad som uppfördes i början av 40-talet av Finnboda Varv. Byggnaden är q-märkt och får ej rivas eller förvanskas varför stor vikt läggs på de antikvariska aspekterna. En fasad är dock provisoriskt uppmurad vilket gjordes slutet 90-tal då man rev större delen av den ursprungliga Spantverkstaden. Denna fasad är tänkt att ersättas med en ny modern glasfasad som kan sägas illustrera “snittet” efter den bortkapade byggnadsdelen. Interiört och rumsligt är tanken att man ska se spår av den rivna spantverkstaden genom att förtydliga dess riktning och bärande struktur, som diagonalt skär in i nuvarande byggnad. Även utvändigt kommer den rivna Spantverkstadens struktur att märkas i form av en avvikande markbeläggning som markerar den ursprungliga konturen.

BESTÄLLARE

HSB

LOA

ca 2 000 m2

PLANLÖSNING & SKISS

Klicka på en bild för att förstora den.