Ramirent HK – kontor med identitet

  • År : 2015- 2016
  • Plats :
  • Kategori : Kontor/arbetsplats

PROJEKTBESKRIVNING

Den moderna trådlösa tekniken som används idag möjliggör att vi kan arbeta var vi vill och när vi vill. Det handlar om ett nytt arbetssätt som bygger på att medarbetarna får förtroendet och ansvaret att själva bestämma när, var och hur man vill lösa sina arbetsuppgifter. Kan kort sammanfattas – ”Frihet under ansvar”. Genom att se kontoret mer som en mötesplats där vi får input och energi av kollegorna stimuleras kreativiteten på arbetsplatsen. En “Aktivitetsbaserad Arbetsplats” bygger på att den fysiska miljön ska utformas utifrån de olika aktiviteter som förekommer på arbetsplatsen. Man skapar olika typer av miljöer som ska stötta de olika behov som medarbetarna har.

UPPDRAGETS OMFATTNING

Idéskisser, layout och inredning

LOA

Kontor ca 2500 kvm
Lager/verkstad ca 15 000 kvm

BESTÄLLARE

Ramirent

BYGGHERRE

Kilenkrysset

PLANLÖSNING & SKISS

Klicka på en bild för att förstora den.