Mörtsunda Ljusterö – fritidshus på stolpar

  • År : 2019
  • Plats : Ljusterö
  • Kategori : Enskilda bostäder

PROJEKTBESKRIVNING

Nyexploatering på 4 st obebyggda kuperade naturtomter intill Ljusterö Golf. Vi har här ritat två husmodeller, med helt olika uttryck. En husmodell typ 1,5 plans hus (BOA 151 m²) med brant sadeltak utan taksprång samt en husmodell vilande på pelare i ett plan (BOA 135 m²) med platt tak och stora taksprång. Två helt olika huskoncept, båda anpassade till tomtens förutsättningar och närmiljö.

VÅRT UPPDRAG

– Gestaltning och inplacering
– Bygglovsritningar

BESTÄLLARE

BRMV Fastigheter

Planlösning & karta

Klicka på en bild för att förstora den.