Midas 6 Gamla Stan – totalrenovering åt SACO

  • År : 2019
  • Plats : Stockholm
  • Kategori : Fastighetsutveckling

OM HUSET

I Midas 6 (Lilla Nygatan 14) stod ursprungligen en byggnad från 1600-talets slut, som revs i mitten av 1970-talet, och ersattes av ett kontorshus med fasader anpassade till omgivande kulturmiljö. Arkitekt var Sten B. Jonson och beställare SACO, som fortfarande har sitt huvudkontor här. Fastigheten är i gällande detaljplan från 1979 undantaget från blåklassning som i övrigt gäller för Gamla Stan. Huset har åtta våningar, varav sju ovan mark

FASTIGHETSÄGARE

SACO (Sveriges akademikers centralorganisation)

LOA

Totalt ca 2 100 m2 kontorsyta i huset varav ca 900 m2 hyrs ut till externa hyresgäster

PROJEKTBESKRIVNING

Byggnaden har totalrenoverats invändigt och har bl.a. försetts med ytterligare ett trapphus, helt ny planlösning, nya ytskikt, nya tekniska installationer mm.

VÅRT UPPDRAG

Tillsammans med MER har vi jobbat med:
– Koncept & gestaltning
– Programskisser/ hyresgästskisser
– Bygglovsritningar
– Bygghandlingar
– Inredning & branding
– Visualiseringar

PLANLÖSNING OCH KONCEPT

Klicka på en bild för att förstora den.