Linnégatan 18 Sthlm – 50-talshus moderniseras

  • År : 2021
  • Plats : Linnégatan 18
  • Kategori : Fastighetsutveckling

OM HUSET

Fastigheten Repslagaren 34 är ett kontorshus bestående av flera huskroppar. Hörnhuset (Linnégatan-Majorsgatan) uppfördes 1952-54 medan huskroppen Majorsgatan 13-15 uppfördes 1963-66. Hörnhuset har totalt 10 våningar varav 7 ovan mark. Majorsgatan 13-15 har totalt 8 våningar varav 5 ovan mark. . Förutom kontorslokaler finns en restaurang samt en mindre butikslokal, båda med egna entréer från Linnégatan.

LOA

Restaurang ca 900 m2
Kontorslokaler ca 4 700 m2
Butikslokal ca 115 m2

FASTIGHETSÄGARE

Genesta Property Nordic

OM HUSET

Fastigheten Repslagaren 34 är ett kontorshus bestående av flera huskroppar. Hörnhuset (Linnégatan-Majorsgatan) uppfördes 1952-54 medan huskroppen Majorsgatan 13-15 uppfördes 1963-66. Hörnhuset har totalt 10 våningar varav 7 ovan mark. Majorsgatan 13-15 har totalt 8 våningar varav 5 ovan mark. . Förutom kontorslokaler finns en restaurang samt en mindre butikslokal, båda med egna entréer från Linnégatan.

FASTIGHETSÄGARE

Genesta Property Nordic

LOA

Restaurang ca 900 m2
Kontorslokaler ca 4 700 m2
Butikslokal ca 115 m2

Gestaltning exteriör, entréhall, innergård samt koncept vakanta lokaler av Ankar Arkitekter

Visualiseringar av Walk the room

Foton från Gränges kontor, inredning Sandell Sandberg

PROJEKTBESKRIVNING

– Facelift exteriör, huvudentré, entréhall och trapphus
– Totalrenovering innergård med nya uteplatser, planteringar samt uteservering
– Ombyggnad till moderna flexibla kontorslokaler för nya hyresgäster

VÅRT UPPDRAG

– Koncept & gestaltning
– Programskisser/ hyresgästskisser
– Bygglovsritningar
– Bygghandlingar

PROJEKTBESKRIVNING

– Facelift exteriör, huvudentré, entréhall och trapphus
– Totalrenovering innergård med nya uteplatser, planteringar samt uteservering
– Ombyggnad till moderna flexibla kontorslokaler för nya hyresgäster

VÅRT UPPDRAG

– Koncept & gestaltning
– Programskisser/ hyresgästskisser
– Bygglovsritningar
– Bygghandlingar

3D MODELL

Här kan du själv inspektera byggnaden.

PLANLÖSNING