Chiesi – kontor under takåsarna

  • År : 2019
  • Plats : Stockholm
  • Kategori : Kontor/arbetsplats

OM HUSET/VÅNINGEN

Denna kulturklassade byggnad från 1880-talet har genomgått många ombyggnadsprojekt genom åren, däribland husets vindsvåning som senast renoverades på 90-talet. En vindsvåning där takstolar, hanbjälkar, stödben mm helt och hållet dolts av gipsskivor. Dessutom indelad i många slutna rum som begränsar såväl siktlinjer som dagsljus

PROJEKTBESKRIVNING

När detta projekt hamnade på ritbordet kändes det självklart att öppna upp lokalen, dels genom att riva rummen och all gips men också genom att riva de två bärande hjärtväggarna av tegel. Hjärtväggarna har ersatts av en ny bärande träkonstruktion (pelare och balk) av massiv timmer som pigmenterats för att efterlikna de befintliga hanbjälkarna av ek.
Lokalens geometri är komplex samt försedd med många synliga tekniska installationer, varför utmaningen främst handlat om att ”trolla bort” stökigheten. Med hjälp av belysning och färgsättning så har den bärande träkonstruktionen lyfts fram för att skapa en överordnad struktur och rytm i lokalen. För att ytterligare avleda blicken bort från ventilationstrummor mm i taket så har en strategiskt placerad accentbelysning i kombination med formstarka pendlade belysningsarmaturer fått göra det stora jobbet

LOA

350m²

BESTÄLLARE

Klara Norra Fastigheter (FÄ) & Chiesi (HG)