Anneberg Ljusterö – fritidshus för den stora familjen

  • År :
  • Plats : Ljusterö
  • Kategori : Bostadsutveckling

PROJEKTBESKRIVNING

Sommarhus på Ljusterö. Två huskroppar, en putsad och en träklädd, bildar ett öppet gårdsrum mot vattnet. I en sorts blandstil som anspelar på både nationalromantik och industriell arkitektur.